Continental auttaa yrityksiä valmistautumaan EU-taksonomiaan

  • EU-taksonomia luokittelee kestävän yritystoiminnan ja on tarkoitettu ohjaamaan asiakkaiden tilauksia ja investointeja
  • Energiatehokkaat renkaat auttavat täyttämään taksonomian vaatimukset
  • Vastuullisuuteen keskittyvillä kalustoilla on jo monia etuja kilpailijoihinsa nähden

Continentalin uuden tietoportaalin kautta kuljetus- ja logistiikkateollisuuden kalustot saavat tietoa EU-taksonomian vaatimuksiin valmistautumisesta. Portaali on käytettävissä täältä. EU-taksonomia on luokitusjärjestelmä, joka on suunniteltu ohjaamaan tilauksia ja investointeja ympäristöystävälliseen ja kestävään yritystoimintaan.

EU-taksonomia varmistaa läpinäkyvyyden ja auttaa asiakkaita sekä sijoittajia tekemään päätöksiä

Euroopan unionin kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti ja osana kestävän kasvun rahoittamista koskevaa toimintasuunnitelmaansa, EU on ottanut käyttöön kestävän taloudellisen toiminnan luokitusjärjestelmän. EU-taksonomia auttaa sijoittajia tekemään päätöksiä ja siten ohjaamaan sijoituksiaan ympäristön kannalta kestäväksi katsottaviin toimiin. Tämä rohkaisee EU:n alueella toimivia yrityksiä tekemään toiminnastaan entistä vastuullisempaa. Luokittelujärjestelmä mahdollistaa liiketoiminnan arvioinnin ympäristövaikutusten perusteella, mikä kannustaa yrityksiä jatkamaan toimintansa haitallisten ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämistä. Taksonomia edistää myös alan läpinäkyvyyttä, jolloin asiakkaat voivat tehdä vertailuja ja hankkia tuotteita ja palveluita yrityksiltä, jotka osallistuvat aktiivisesti esimerkiksi ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Rahoittajat, jotka haluavat sijoittaa yrityksiin, hyötyvät samalla tavalla.

EU-taksonomia ja kuljetusalan yritykset

Taksonomia asettaa yhteensä kuusi ympäristötavoitetta ja yksilöi toiminnot, jotka edistävät merkittävästi niiden saavuttamista. Kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksille, jotka myös kuuluvat asetuksen piiriin, ilmastotoimet ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat erityisen tärkeitä tavoitteita. Euroopan unionin tilastotoimiston Eurostatin mukaan liikennesektori on vastuussa noin neljänneksestä EU:ssa syntyvistä noin 3,54 miljardin metrisen hiilidioksidiekvivalenttitonnin kokonaispäästöistä (vuodesta 2021 lähtien). Tieliikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä on 740 miljoonaa tonnia ja kuorma-autojen ja linja-autojen osuus 207 miljoonaa tonnia.

Yritykset voivat toteuttaa erilaisia toimenpiteitä toimintansa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Näitä ovat investoiminen vähäpäästöisiin tai päästöttömiin ajojärjestelmiin sekä ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen asentamalla energiatehokkaat renkaat. EU-rengasmerkintä kertoo, mitkä tuotteet katsotaan taksonomian mukaisiksi. Ne on luokiteltava kahteen parhaaseen luokkaan / parhaaseen vierintävastuksen ja ulkoisen melun luokkaan, jossa markkinoilla on jo useampi kuin yksi rengasmalli (EPREL-tuotetietokannan mukaan).

Continentalin tietokanta selittää säädökset ja listaa yhteensopivia tuotteita

Lowest Overall Driving Costs (LODC) -konsultointilähestymistavan mukaisesti Continental tarjoaa kaikille kuljetuskalustoille tietoa siitä, miten valmistautua taksonomian vaatimuksiin, sekä raportteja luokitusjärjestelmän jatkuvasta kehityksestä. Lisäksi Continental auttaa kalusto-operaattoreita siinä, mitkä tuotteet täyttävät asetuksen vaatimukset. Taksonomia otetaan käyttöön asteittain. Raportointi on edelleen monille yrityksille vielä vapaaehtoista. Useat logistiikka-alan yritykset ovat kuitenkin jo alkaneet raportoida ohjeiden mukaisesti. Raportointivelvollisuus ulottuu yhä useampaan yritykseen vuodesta 2025 alkaen, ja voimme odottaa sääntelyn jatkuvan ja kehittyvän.

Taksonomiaa noudattavilla kalustoilla on jo etua kilpailijoihin verrattuna

Kuljetusyritykset, jotka saavat ajoneuvokantansa valmiiksi tulevaisuutta varten nyt taksonomian määräysten mukaisesti, voivat käyttää kalustonsa pienentynyttä hiilijalanjälkeä myyntivalttina asiakkaiden kanssa. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun on kyse asiakkaista, jotka ovat kokonsa vuoksi jo valmiiksi velvollisia suorittamaan taksonomian edellyttämät raportit. Vaikka EU-taksonomian käyttöönotto onkin aluksi haaste kuljetusalan yrityksille, se tarjoaa myös mahdollisuuden erottua kilpailijoistaan. Lisäksi investoinnit ajoneuvojen energiatehokkuuteen maksavat yleensä itsensä takaisin, sillä niiden pienempi polttoaineen/energiankulutus vähentää myös ajoneuvojen käyttökustannuksia. Renkailla on tässä tärkeä rooli: Kaluston käyttökustannukset, joihin renkaat vaikuttavat, ovat 50 prosenttia kaluston kokonaiskustannuksista.

LEHDISTÖN YHTEYSHENKILÖ

Antti Ahomäki
Product and Pricing specialist
antti.ahomaki@conti.de
0406651802

__________________________________________________________________________________________________________

Continental kehittää edellä käyvää teknologiaa ja palveluita ihmisten ja tavaroiden vastuulliseen ja verkottuneeseen liikkumiseen. Vuonna 1871 perustettu yritys tarjoaa turvallisia, tehokkaita, älykkäitä ja edullisia ratkaisuja ajoneuvoja, koneita, liikennettä sekä kuljetuksia varten. Vuonna 2022 Continentalin liikevaihto oli 39,4 miljardia euroa. Yritys työllistää noin 200 000 työntekijää 57 maassa ja markkina-alueella. Lokakuussa 2021 Continental vietti 150-vuotissyntymäpäiväänsä.

Rengasdivisioonaan kuuluu globaalisti 24 tuotanto- ja kehitysyksikköä. Continental on maailman johtavia rengasvalmistajia, joka työllistää yli 57 000 henkilöä. Vuonna 2022 myynti oli 14 miljardia euroa. Teknologiajohtajien joukkoon kuluvana yrityksenä Continental tarjoaa laajan tuotevalikoiman henkilöautoille, hyötyajoneuvoille, erikoisajoneuvoille ja kaksipyöräisille. Jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön ansiosta Continental edistää turvallista, kustannustehokasta ja ekologista liikkumista. Rengasdivisioonan tuotevalikoima sisältää niin rengaskaupan ja kalustosovellusten palvelut kuin renkaiden digitaaliset hallintajärjestelmät.

www.continental-rengas.fi